Přeskočit na obsah

ICT ve zdravotnictví 2020

  • od
ICT ve zdravotnictví 2020

13. ročník konference, který se bude konat 6. 2. 2020, se zaměří na přínosy i rizika digitalizace a další praktické dopady zavádění eHealth na fungování nemocnic a zdravotnických zařízení, pojišťoven a obecně organizací nakládajících se zdravotními záznamy pacientů.

Rok co rok otevírají rychle se vyvíjející technologie další možnosti prevence, diagnostiky a obecně zlepšení péče o pacienty. Kromě vyšší efektivity, rychlosti obsloužení a snížení nákladů na zdravotní péči však přinášejí i nová bezpečnostní rizika, která mohou mít přímý dopad nejen na soukromí, ale i zdraví pacientů. Tématické okruhy konference proto zamýšlíme následovné:

  • Současný stav a praktické přínosy národní stategie elektronického zdravotnictví
  • Bezpečná výměna a ukládání elektronické zdravotní dokumentace uvnitř i mezi zdravotnickými zařízeními a organizacemi
  • Jaké vlastnosti by měl mít moderní nemocniční informační systém jako příprava na e-Health
  • Elektronická vs. tištěná dokumentace – jak zajistit spolehlivý a bezpečný tok a zpracování dokumentů ve zdravotním zařízení
  • Telemedicína:o jak zajistit bezpečný záznam a přenos informací mezi pacienty a lékaři
    o zařízení a aplikace pro dálkové monitorování a komunikaci s pacientem – od PC přes tablety a smartphony po wearables a připojené měřiče· Je cloud ve zdravotnictví zakázané slovo?
  • Nástroje pro zvyšování a udržování informovanosti občanů/pacientů

Napsat komentář