Přeskočit na obsah

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2021 proběhla opět s bohatým programem

  • od
Bezpečná škola 2021

Dne 21.9.2021 proběhl v moderních prostorách Konferenčního centra CITY již 6. ročník konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2021. V úvodních slovech právě na to narazila moderátorka Ing. Veronika Fáberová, která přirovnala konferenci k dítěti čerstvě školou povinnému – je jí právě šest let.

Prvními řečníky byli zaměstnanci odboru prevence kriminality MV ČR, kteří upozornili na normu prevence kriminality s názvem „Řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ a zejména metodiky k ní, která může školám pomoci při prvotním vyhledávání rizik fyzické a kyberbezpečnosti. Zaměřili se také na oblast prevence kybernetické kriminality z pohledu soft skills (měkkých dovedností) a na souvislosti digitalizace a zajištění prevence kyberkriminality ve školách.

bsdays_logoZástupci Asociace bezpečná škola věnovali svůj příspěvek vyhodnocení ankety k tématu agrese rodičů a dětí ve škole, jejíž výsledky jsou pro zájemce k dispozici ve formě brožury. Další část přednášky věnovali kritice dotačního programu „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“ a zdůraznění nutnosti kvalitního a důkladného bezpečnostního auditu.

Zajímavým projektem v oblasti zabezpečení škol a školských zařízení se pochlubily zástupkyně Karlovarského kraje. Popisuje postup od vstupních auditů, nastavení režimů, reauditů, školení a seminářů po zpracování projektů na implementaci technických prostředků a jejich implementaci. V rámci projektu vznikl také jedinečný metodický dokument „Dohledová služba ve škole“, který je pro zájemce k dispozici v tištěné podobě.

Další příklad dobré praxe, tentokráte v Rožnově pod Radhoštěm pak popsal ředitel místní policie. Vysvětlil, jak dobře může fungovat zabezpečení objektů města se zaměřením na školy prostřednictvím městské policie.

Národní pedagogický institut prostřednictvím svého zástupce ve svém příspěvku nastínil nové pojetí informatiky a digitální gramotnosti v rámci revize rámcových vzdělávacích programů.
Několik přednášek bylo věnováno aktuálnímu tématu, kterým jsou technologické možnosti boje s viry a bakteriemi. Společnost Siemens, Zlatý partner Konference, představila např. stropní jednotku pro čištění vzduchu Covibuster, techniky monitorování kvality vzduchu a měření koncentrace jemných částic, řízení výkonu filtrace podle počtu osob atd.

Zástupce společnost VDT Technology vysvětlil možnosti dezinfekce prostředí využívající vlastností světelného toku o vlnové délce 405 Nm, které je za hranicí nebezpečného UV záření, bezpečně a nepřetržitě zabíjí škodlivé bakterie nejen ve vzduchu, ale i na tvrdém či měkkém povrchu a tím zabraňuje bakteriím v opětovném osídlení prostoru.

Společnost FN-NANO představila funkční nátěry povrchů stropu a stěn FN NANO®. Jedná se o velmi účinný funkční minerální nátěr pro ochranu povrchů staveb, který funguje na bázi fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza. Nátěrová vrstva je aktivována ultrafialovou složkou denního světla a aktivně čistí vzduch i svůj povrch od patogenů a škodlivých látek.

Zástupce společnosti Proficomms a Omnilink (Stříbrní partneři Konference) hovořili o kybernetické bezpečnosti. Připomněli množící se kybernetické útoky a barvitě popsali, co všechno školám může hrozit a jakými kanály škodlivý obsah přichází. Shodli se na nutnosti zapojení školených a trénovaných specialistů, kteří mají šanci útoky eliminovat nebo snížit jejich dopady (na rozdíl od běžných správců sítě). Zdůraznili nutnost penetračních testů a napojení na služby vysoce specializovaných bezpečnostních center. S ohledem na finanční náročnost se jedná o úkol pro zřizovatele školy. Komplexní řešení v této oblastí nabízí např. systémy Hillstone.

ČSOB, a.s. (Stříbrný partner Konference) představila výukový program pro žáky 2. stupně základních škol Naše cesta onlinem, který učí děti, na co si dávat pozor na sociálních sítích, jak si zabezpečit mobilní telefon a počítač i co dělat, když se setkají s internetovým predátorem. ČSOB dále nabízí školám zcela zdarma Finanční a digitální vzdělávání, prostřednictvím cca 500 vyškolených zaměstnanců společnosti a také díky vlastní mobilní aplikaci – Filip poznej svět financí.

Projektu STOP šikaně představil možnosti pomoci při prevenci šikany na školách či knihu Příběh školní šikany: Učebnice pro pedagogické pracovníky, která stojí na kazuistikách a zkušenostech z reálné praxe.

Problémy šikany řeší i další projekt Nenech to být, zkráceně NNTB, který založili studenti brněnského gymnázia před necelými čtyřmi lety. Aplikace funguje na principu online schránky důvěry a od svého vzniku se rozšířila na každou třetí školu v ČR, ale i za hranice. Jak uvedl jeden ze zakladatelů projektu, dnes pomáhá odhalovat rizikové chování mezi dětmi v Polsku, Mexiku, či třeba v Jihoafrické republice. Ve spolupráci se společností Scio vznikla také Rozšířená verze NNTB, díky které nejsou školy na řešení šikany samy.

Konference se rozloučila příspěvkem Fóra pro prožitkové vzdělávání, z.ú. na téma prevence kyberšikany formou Divadla Fórum představení: „Jsi NULA“. Jedná se o jednu z metod prožitkové pedagogiky, kdy je pro menší dětský kolektiv odehrán speciálně proškolenými herci příběh s postupnou negativní gradací, končící např. sebevraždou oběti kyberšikany. Následně je dětem stejný příběh odehrán znovu s tím rozdílem, že již mohou představení kdykoli zastavit a korigovat jednání jednotlivých postav s cílem negativní vývoj příběhu zvrátit a hlavního hrdinu zachránit. Přínosem této metody je zejména to, že si děti takto předávané informace v porovnání s klasickou přednáškou či psaným textem mnohem snáze osvojí.

6. ročník konference se povedl. Program si zachoval různorodost témat a konference tak jistě přinesla účastníkům nové informace, poznatky a podněty. Na účastnících i posluchačích bylo znát, že po dlouhé době „covidového půstu“, byla možnost osobního setkání vítaná a osvěžující.

Napsat komentář