Přeskočit na obsah

Konference: Equal Pay Day

Konference: Equal Pay Day

Největší středoevropská konference žen se odehraje ve dnech 29. a 30. 3. 2019 v Clarion Congress Hotel Prague. Pořadatelem této akce je Business & Professional Woman CR.

equal pay dayEqual Pay Day značí Den rovnosti platů, je to symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů. V České republice na to již deset let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí dvoudenní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních.

Tradiční témata jsou předkládána v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem Firemní kultura v čase změn hodnot je následována sobotním Mentoring day u kulatých stolů.

Společnost se na muže a ženy nedělí, společnost se z nich skládá, proto pořadatelky zvou všechny zájemkyně:

 • Pojďme poskládat firemní kulturu respektující ty, kteří nezapadají do typického profilu nastaveného v minulosti a jak zacházet spravedlivě (nikoli nutně stejně) se všemi talenty.
 • Pojďme sdílet zkušenosti pomocí mentoringu pro posílení sebevědomí a sebedůvěry.
 • Spojte se s nejreprezentativnější networkingovou akcí v ČR, buďte tou změnou.

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Equal Pay = rovnost odměňování

Příčiny nerovnosti platů mezi muži a ženami:

 • Ženská práce je dlouhodobě podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích,
 • netransparentní odměňování,
 • nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny,
 • stereotypní volby povolání u žen i mužů v mladém věku,
 • také výkon neplacené práce v domácnosti a péče o děti ženám často brání více participovat v placené práci a snižuje jejich mzdy.

Co pro to lze udělat?

Česká republika má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen) v EU – celých 20,7 % oproti unijnímu průměru 16 %. Druhá pozice od konce z České republiky dělá celkem zaostalou zemi.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35–49 lety, kdy atakuje 30 % hranici i přesto, že je v této věkové kategorii více vysokoškolaček (36 %) než vysokoškoláků (25 %). V tu dobu na ženy nejvíce dopadá péče o děti.

Vůbec nejvyšší GPG, neuvěřitelných 50 %, je ve finančním sektoru. Rozdíl představuje až 33 432 Kč měsíčně, tj. přes 400 000 Kč ročně.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o tři měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

Důsledky rozdílnosti platů:

 • GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti (má vliv na veřejné finance),
 • snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu),
 • zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby.

bpwcr.czProto veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. každoročně na jaře (v době, kdy ženy dosáhnout stejných výsledků jako muži ke konci roku) organizuje dvoudenní akci, která má na tento stagnující rozdíl v platech upozorňovat.

Během kampaně, která celou akci doprovází, apeluje na ženy a informované muže a pomocí médií a partnerů se snaží hledat způsob, jak nerovnost platů odstranit.

Proč je akce jedinečná?

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

Equal Pay Day v České republice

 • v ČR od roku 2010,
 • akci tvoří společně vystupující, mentorky i dobrovolnice do toho dávají kus sebe a svůj volný čas,
 • apelují přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu,
 • akce je budována z vlastních zdrojů a za podpory partnerů a jednotlivců,
 • organizátorky jako jedny z prvních přivedly toto téma do České republiky, nepodléhají žádným trendům.

Cílem je:

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu,
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony,
 • aby si ženy více věřily,
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc.

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

Napsat komentář