Konference WDM Systems Summit 2019

RLC WDM SYSTEMS SUMMIT 2019

Konference WDM Systems Summit 2019, na které se očekává účast zhruba 300 účastníků, se bude konat 24. dubna 2019 v PVA Expo Praha. Cílit bude především na ty, které zajímá propojení datových center, aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů a vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400 G včetně trendů dalšího vývoje.

Pro zájemce, kteří chtějí vědět, jaká témata budou obsažena v jednotlivých blocích, zde máme krátkou pozvánku na tuto akci. Hlavními tématy konference budou:

Propojení datových center

Přednášky v tomto bloku se soustředí především na aplikace WDM systémů pro páteřní spoje mezi datovými centry, ekonomický přenos 40G a 100G rychlostí na větší vzdálenosti a problematiku zajištění redundance spojení na různých úrovních řešení. Dále budou podrobněji odborníky rozebrána následující témata:

 • standardy rozhraní 40G a 100G,
 • transceivery a kompatibilita,
 • ekonomika DWDM 100G vůči 10G a 40G,
 • součástí prezentací bude i ukázka provozovaných řešení v reálném provozu.

Aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů

Přednášející spolu s návštěvníky se budou věnovat především rozboru Zákona č. 205/2017 Sb., o kybernetické bezpečnosti a další navazující předpisy a vyhlášky. Příchozí tak budou mít možnost získat více informací o následujících tématech:

 • přehledu požadavků vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti na šifrování dat v optických sítích,
 • problematice šifrování vysokorychlostních online přenosů,
 • technickým řešením šifrování na DWDM zařízeních,
 • na pořadu přednáškového dne bude rovněž i problematika redundance a způsoby zajištění spolehlivosti DWDM systémů.

Vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400G, trendy vývoje

Toto téma je věnováno prezentaci současných trendů a směrů vývoje vysokorychlostních přenosů. V rámci bloku se bude především hovořit o následujících tématech:

 • přehledu vývoje vysokorychlostních přenosů 200 Gbit/s, 400 Gbit/s, 1 Tbit/s a přiblíženy budou i principy modulace,RLC
 • co je to DWDM a Super-channel,
 • návštěvníci společně s odborníky budou diskutovat na Off-Grid systémy,
 • a samozřejmě, že i zde bude možné vidět reálný test přenosu 400 Gbit/s

Napsat komentář