Přeskočit na obsah

Kyberbezpečnost pro veřejnou správu

konference bid

BID logo24. září se v Paspově sále v budově Pivovaru Staropramen v Praze na Smíchově uskuteční odborná konference Kyberbezpečnost pro veřejnou správu. Protože kyberútoků neustále přibývá, dotýká se řada útoků a hrozeb právě informačních systémů veřejné správy, které představují obzvláště zranitelné cíle.

Cílem konference Kyberbezpečnost pro veřejnou správu je zorientovat se v legislativních změnách a ukázat jejich dopady v praxi a také poskytnout ucelený vhled do problematiky kybernetické bezpečnosti běžné IT infrastruktury.

Hlavními tématy konference budou:

 • Kyberbezpečnost a GDPR
 • Legislativa, obecné zásady kyberbezpečnosti
 • Hackerské útoky ve veřejné správě – příklady z praxe
 • Jak postupovat při masivním kyberútoku ze zahraničí?
 • Na jaký úřad je třeba se obrátit v případě kyberútoku?
 • Diagnostika IT zabezpečení veřejné správy – příklady z praxe
 • Strategie nastavení bezpečnosti pro veřejnou správu
 • Investice do ochrany dat
 • Výběr dodavatele na systém zabezpečení
 • Jaká kritéria by měla obsahovat veřejná zakázka?
 • Produkty SIEM jako komplexní a efektivní nástroj pro bezpečnostní analytiky v organizacích
 • Lidský faktor – chování pracovníků versus vzdělávání v IT, bezpečné zacházení s daty
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Proč mít pojištění kybernetických rizik?
 • Pro koho je pojištění určeno?

V průběhu celé konference také zazní 5 nejčastěji kladených otázek (TOP HROZEB), na které budou odpovídat IT specialisté.

Moderátorem konference bude Ing. Radek Beneš, soudní znalec a nezávislý specialista. Konferenci zahájí Mgr. Vladěna Sasková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, následovat bude přednáška zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kvalifikované elektronické pečeti snadno a úsporně, to je název přednášky Martina Rakušana, která bude následovat.

Po přestávce na kávu promluví JUDr. Zdeněk Kučera o odpovědnosti a právních problémech v souvislosti s kybernetickou bezpečností, následovaný Petrem Smolníkem za ČIMIB s přednáškou o dohledových systémech SIEM.

Po obědě promluví Miroslav Tůma, ředitel odboru kyberbezpečnosti MV ČR, o kybernetické bezpečnosti v resortu MV ČR.

Součástí programu bude také diskusní panel na téma: Aktuální problematika kyberbezpečnosti pro veřejnou správu.

Napsat komentář