Přeskočit na obsah

World of Material Handling 2018 je úspěšně za námi

World of Material Handling 2018

Již třetí ročník intralogistického veletrhu World of Material Handling (WoMH) se uskutečnil v polovině června v německém Mannheimu. Jeho nosným heslem bylo tentokrát „Simplexity, umění chytrých řešení“.

Na ploše přes 13 tisíc metrů čtverečních společnost Linde Material Handling (LMH) spolu s zhruba dalšími třiceti dodavateli z oblasti intralogistiky předvedly, jak stále složitější postupy v manipulaci je možné řešit pomocí inteligentních procesů, když mnoho z nich už splňuje požadavky Průmyslu 4.0. Celá tato akce se odehrála na výstavišti v německém Mannheimu a po celých jedenáct dní byla otevřena novinářům a dále pak partnerům společnosti LMH.

Základem všeho byla obří hala s uprostřed postavenou arénou, ve které se odehrávaly prezentace společností. Kolem tohoto středobodu pak byla k vidění chytrá řešení, která prezentovala především úsporu času, financí a zaměřovala se i na bezpečnost. Nosnou linkou celé akce bylo spojení LMH, které patří do skupiny KION Group, s dalším obrem v řešeních pro skladové hospodářství, společností Dematic. K tomuto spojení došlo v roce 2016 a už dnes přináší toto spojenectví výrazné úspěchy. I proto byl druhý den novinářské návštěvy vyhrazen návštěvě společnosti Dematic v Heusenstammu, která má pro tyto účely postaveny prezentační prostory – Dematic Imagination Center – a ukázkový sklad, ve kterém demonstruje možnosti dodávaných technologií. Rychlovýtahy, řadiče s ramínky s prádlem, automatické vytřiďování a kompletování objednávek – to je jen to nejmenší, co zde bylo možné v reálném předváděcím provozu vidět. Kromě toho zde byly předváděny paletovací automaty, stohovací systémy, systémy automatického ukládání zboží do krabic a práce s paletami. To vše bylo demonstrováno s průvodci, kteří užaslým novinářům ukázali skladový koncert, který funguje v mnoha případech automaticky bez zásahu lidské ruky.

Ale zpět k WoMH. Celá akce probíhala v pohodě pod velením německé moderátorky Helen Felixberger, která skvostným způsobem zpovídala šéfy společnosti (na stage se objevili na začátku Christophe Lautray, Linde CSO, a Tobias Zierhut, Linde Head of PM WH, k nim se později přidal Markus Schmermund, Linde Head of PM Intralogistics), aby pak v obrovském stanu ukazovala novinky a vymoženosti, se kterými se můžete u LMH setkat. Tak třeba přístroj, který nosíte v kapse, jež zamezí tomu, aby do vás narazil horlivý skladník jedoucí na vysokozdvižném vozíku. K světelným značkám, které jsou „vysvíceny“ před jedoucí vozík na zemi (TruckSpot) a upozorňují na to, že se blíží vozík (ty elektrické s možností zdvihu až několika tun totiž nejsou prakticky slyšet), přibyla i další bezpečnostní věc, totiž automatické osvětlení vozíku, které se mění podle toho, jakým směrem se vozík vydá. To vše slouží k vyšší bezpečnosti pracovníků ve skladech.

Tohle všechno bylo na WoMH k vidění a předvádění proběhlo pro účastníky z více než padesáti zemí celého světa. Průběh celé akce lze hodnotit velmi vysoko, protože návštěvníci byly řazeni do skupin, z nichž každá měla na hlavách poslechové zařízení, které přepínáním kanálů umožňovalo poslech jednotlivých prezentátorů na stáncích, nebo – a tak tomu bylo i v našem případě – naslouchat překladatelkám, které odvedly naprosto dokonalou práci. Když jsme u chválení, nutno přiznat, že LMH se po celou dobu zájezdu na tuto akci vzorně staralo o všechny přítomné novináře, a v areálu obřího „stanu“ pak byly po čas obědů a večeří podávány skvostné pokrmy. Díky neformálnosti celé akce bylo pak možné hovořit se zástupci jednotlivých firem i s vedením společností. Ti ochotně a se znalostí věci odpovídali i na mnohdy ztřeštěné dotazy novinářů.

Pro ty, kteří si chtěli provětrat hlavu po náročném přednáškovém dni, zde byla k dispozici dráha na elektrické motokáry, které jezdí jako blesk a už dávno patří k nerozlučně k této akci. Stejně tak byli zájemci usazeni do pohodlných křesel, umístěných na vysokozdvižném vozíku, kde byly usazené osoby po připoutání se vyzdviženy až do výšky snad 15 metrů, a poté si s nimi ve vzduchu operátor ještě pohrál, když je nakláněl dopředu a dozadu a vysouval – a tím vlastně demonstroval možnosti systému Dynamic Mast Control, který tlumí výkyvy zdvihového sloupu retraků pro zakládání ve velkých výškách.

Ale opět zpět k tématu. Mnoho společností si uvědomuje, jak je důležité učinit již nyní opatření, aby jejich logistika odpovídala požadavkům budoucnosti. V důsledku rozvíjející se digitalizace, automatizace, robotizace a propojování napříč procesy se průmyslové postupy stále více mění. Požadavky jsou stále komplexnější. Proto dnes logistika nestojí už jen na jednotlivých produktech, ale na komplexních řešeních, která plní požadavky jednotlivých zájemců. Tyto jsou ve valné většině navázány na podnikové procesy. Součástí těchto řešení jsou pak manipulační vozíky, ale i automatické vozíky, které se samy pohybují s maximální pozorností na okolí a zastanou tak práci mnoha zaměstnanců. Ta pak samostatně provádějí opakující se činnosti i v návaznosti na skladové automaty, které byly zmíněny v souvislosti s návštěvou u společnosti Dematic.

Společnost LMH používá u svých elektrických vozíků baterie typu Li-ION, což bylo tématem jedné z přednášek, především pak vyzdvihnutí benefitů takového řešení – jako je neexistence „paměťového“ efektu u baterií, nemožnost přebití a možnost nabíjecí i během provozu. Jejich použití má ve srovnání s olověnými akumulátory snad jen samé přednosti – a LMH je jednou z firem, která si může, na základě hlubokých zkušeností s výrobou a provozem těchto vozíků, dovolit trendově a z praktického hlediska hovořit o této technologii. LMH ale nezůstává pouze u Li-ION článků, ale hovořilo se zde i o článcích palivových jako o další alternativě zdrojů energie pro pohon vozíků.

Těch témat zde bylo k rozboru skutečně mnoho, ale nechme tato témata specializovaným magazínům, zaměřeným na logistiku. Pokud bychom měli uzavřít naši zprávu z veletrhu, pak jednotícími prvky jsou:

  • bezpečnost,
  • maximální efektivita ze všech pohledů,
  • řešení provozu logistických center v návaznosti na podnikové systémy,
  • aplikace konceptu Průmyslu 4.0 alias Logistika 4.0,
  • ale třeba i design a ergonomie vozíků, kdy se řeší třeba takové maličkosti, jako je otevírání dvířek, aby nezdržovaly a nepřekážely operátorovi, a místění ovládacích prvků v kabině.

Top novinky z WoMH:

Surround ViewSurround View: Zobrazování okolí je založeno na aktuálních záběrech z kamer umístěných v blízkosti vozíku, ale namísto jednoho celkového obrazu systém generuje přední, zadní a dvě boční zorná pole. Velkou výhodou tohoto řešení je, že jsou pohledy kamer zobrazeny v poměru 1:1 jako dělený obraz na pohledovém monitoru v kabině řidiče vozíku. Tím se vyloučí zkreslené, a tudíž nejasné znázornění překrývajících se oblastí pohledu kamer, které jsou schopny vytvořit jednodušší systémy. Pokud se někdo objeví v překrývajícím se pohledu dvou kamer, zobrazí se zároveň na obou zorných polích.

Linde Load Managemet System: Před třemi lety uvedl LMH na trh inteligentní řídicí asistenční systém pro průmyslové vozíky známý jako Linde Safety Pilot. Nyní je k dispozici srovnatelný nástroj pro paletové zakladače – Linde Load Management system. Ten operátorovi ukazuje na displeji všechny důležité údaje o zatížení a může v případě hrubé chyby řidiče dokonce zasáhnout do řízení. Takovou hrubou chybou může být přetížení vozíku, zdvihání vidlic s nákladem za jízdy v zatáčce, či překročení maximální výšky zakládání s daným břemenem. Zabrání se tak nehodám způsobujícím zranění osob nebo poškození zboží či zařízení a zajistí se ještě bezpečnější a efektivnější vnitřní materiálový tok.

ConnectConnect: Řešení fleet managementu „connect“ od LMH je nyní k dispozici pro všechny typy manipulační techniky. Systém shromažďuje veškeré relevantní informace o provozu vozíků. Sleduje počet najetých provozních hodin, dokumentuje otřesy a nárazy ale i prostoje, informuje o tom, kdy je potřeba provozní údržba, a mnoho dalšího. To vše ještě transparentněji, nákladově efektivněji a bezpečněji než dosud. Toto komplexní řešení kontroly vozíkového parku je nyní k dispozici nejen pro všechny typy vozíků Linde, ale může být také instalováno na vozících jiných výrobců.

Active Stability ControlAsistenční systém Active Stability Control (ASC): Je navržen tak, aby ani větší nerovnosti podlahy neovlivňovaly provoz VNA vozíků. Tato technologie umožňuje rychlou a bezpečnou jízdu v úzkých skladových uličkách mezi vysokými regály a pro provozovatele to znamená zásadní omezení nákladů na výstavbu a úpravy podlah pro nasazení VNA vozíků.

LED StripesVertiLight: Světla VertiLight poskytují cenné služby, zejména v procesu zakládání a vyskladňování palet, včetně manipulace do ukládacích polic výškových regálů. Skládají se ze svazku světelných LED diod, které jsou namontovány na zdvihovém sloupu (paralelně u protizátěžových vozíků, s odsazením u retraků). Světla poskytují nejlepší možné osvětlení pracovního prostoru od úrovně podlahy až do plné výšky zdvihu. Na rozdíl od běžných pracovních světel neprodukují při manipulaci pouhý kužel světla, ale spíše širokoúhlé, homogenní osvětlení bez oslňování okolního prostoru. Svou barevnou teplotou 6 500 K je světlo VertiLightu podobné běžnému dennímu světlu, což brání únavě řidiče.

VertiLightLED Stripes: Osvětlovací proužky LED Stripes se připevňují k přední a zadní části ochranného rámu čelních vysokozdvižných vozíků. Zajišťují optimální rozložení světla v blízkém okolí vozíku a jsou viditelné i ze vzdálenějších prostor. Pohyby nosiče vidlic vozíku jejich viditelnost nijak nenarušují. LED Stripes vyzařují bílé světlo ve směru jízdy, zatímco druhá strana svítí červeně. Jedná se o důležitou indikaci pro chodce i řidiče dalších vozíků, která umožňuje z dálky kontrolovat, jakým směrem se vozík pohybuje. Tyto vysoce intenzivní LED diody navíc vyzařují světlo vnímané jako zvláště přirozené (s intenzitou teploty světla 5 700 K), což eliminuje nebezpečí dočasného oslnění.

Milan Loucký

1 komentář na “World of Material Handling 2018 je úspěšně za námi”

  1. Pingback: World of Material Handling 2018 je úspěšně za námi | B2B NETWORK NEWS

Napsat komentář